top of page

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN / PAYMENT POLICY

Cập nhật ngày 22 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực ngay lập tức

Update on 22 Oct 2022 and come into effect immediately

*English version below

Nhằm đảm bảo sự phục vụ tốt nhất cho Quý Khách khi thực hiện mua sắm tại cửa hàng NATURE RIDER, TNHH Thương Mại Thế Giới Tự Nhiên (sau đây gọi là “Nature Rider” hoặc“chúng tôi”) ban hành Chính Sách Thanh Toán này nhằm quy định về việc hỗ trợ thanh toán cho Quý Khách trong quá trình thực hiện giao dịch với Nature Rider. Bằng việc tiếp tục đặt hàng với chúng tôi, Quý Khách đã thừa nhận và đồng ý với các quy định trong Chính Sách Thanh Toán này.

Chính Sách Thanh toán này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào, do đó, chúng tôi khuyến khích Quý Khách thường xuyên kiểm tra Chính Sách Thanh Toán để liên tục được cập nhật thông tin.

1. HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.1. Đối với các đơn hàng giao trong khu vực Tp.HCM & Tp. Thủ Đức: chấp nhận phương thức thanh toán COD Trả tiền khi giao hàng và chuyển khoản

1.2. Đối với các đơn hàng giao ngoài khu vực Tp.HCM & Tp.Thủ Đức: vui lòng chuyển khoản trước tiền hàng và phí vận chuyển

2. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

2.1. Đối với các đơn hàng giao trong khu vực Tp.HCM & Tp. Thủ Đức

Bước 1: Sau khi đặt hàng, hệ thống chúng tôi sẽ gửi bạn email tóm tắt đơn hàng

Bước 2: trong vòng 24 giờ, nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận đơn hàng, thời gian giao hàng phù hợp với bạn và phí vận chuyển.

 

2.2. Đối với các đơn hàng giao ngoài khu vực Tp.HCM & Tp.Thủ Đức

Bước 1: Sau khi đặt hàng, hệ thống chúng tôi sẽ gửi bạn email tóm tắt đơn hàng

Bước 2: trong vòng 24 giờ, nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận đơn hàng, thời gian giao hàng phù hợp với bạn và phí vận chuyển.

Bước 3: Chuyển khoản số tiền hàng & phí vận chuyển vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Bước 4: Liên hệ hotline của chúng tôi +84 3 2720 4689 (zalo/ WhatsApp) để xác nhận thanh toán. Vui lòng cung cấp chứng từ đã chuyển khoản.

Bước 5: Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng ngay lập tức sau khi nhận được tiền từ Quý khách.

 

Lưu ý: Nếu có nhu cầu giao hàng gấp, vui lòng gọi cho số hotline của chúng tôi +84 3 2720 4689 (zalo/ WhatsApp) trong khung giờ 10:00 – 19:00 để được ưu tiên xử lý đơn hàng.

3. THÔNG TIN NGÂN HÀNG NHẬN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Số tài khoản: 19038740175066

Chủ tài khoản: CONG TY TNHH THUONG MAI THE GIOI TU NHIEN

Nội dung chuyển khoản: [Số Điện thoại] [Họ tên] [Số đơn hàng]

In order to provide best service for Customers when shopping Nature Rider Store (“Store”), Natural World Trading Company Ltd. (hereinafter referred to as “Nature Rider” or “we”) issues the Payment Policy to provide payment support for Customer in the process of making transactions with Nature Rider. By continuing to place an order with us, Customers acknowledge and agree with the provisions of this Payment Policy.

This Payment Policy may be amended or supplemented at any time, therefore, we encourage you to regularly check the Payment Policy to keep updated.

1. PAYMENT METHOD

1.1. For orders with delivery within HCMC & Thu Duc City: accept COD and bank transfer

1.2. For orders with delivery out of HCMC & Thu Duc City: prepayment by bank transfer of goods and delivery fee before delivery

2. INSTRUCTION OF PLACING AN ORDER AND PAYMENT

2.1. For orders with delivery within HCMC & Thu Duc City

Step 1: After placing an order, our system will send you an email of the order

Step 2: in less than 24 hours, our staff will contact you to confirm the order, delivery time that suits you and shipping rate.

 

2.2. For orders with delivery out of HCMC & Thu Duc City

Step 1: After placing an order, our system will send you an email of the order

Step 2: in less than 24 hours, our staff will contact you to confirm the order, delivery time that suits you and shipping rate.

Step 3: Transfer the amount equivalent to the total check-out  & shipping rate to our bank account mentioned below. 

Step 4: contact our hotline to confirm payment: +84 3 2720 4689 (zalo/ WhatsApp). Please provide proof of payment.

Step 5: We process with delivery immediately after the payment is received

 

Note: For urgent delivery, please call our hotline +84 3 2720 4689 (zalo/ WhatsApp) from 10:00 am – 07:00pm for priority process.

3. BENEFICIARY INFORMATION

Beneficiary bank: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock

Bank (Techcombank) - Phú Mỹ Hưng branch

Bank Account: 19038740175066

Beneficiary: CONG TY TNHH THUONG MAI THE GIOI TU NHIEN

bottom of page