top of page

CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN:

1.1. Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Tự Nhiên (“NWT” hoặc “chúng tôi”) phát hành mã thành viên NWT dành cho thành viên tích luỹ điểm khi mua sắm các sản phẩm áp dụng Chương trình Thành Viên NWT ( hoặc “Chương Trình”). 

1.2. Tại thời điểm khách hàng đăng ký Thành Viên NWT thành công (“Thành Viên”), Thành Viên thừa nhận rằng Thành Viên đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ toàn bộ Chính Sách Thành Viên này.

1.3. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những quy định, quy trình và nội quy cũng như đưa ra những khuyến mãi đặc biệt cho Chương Trình Thành Viên vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi này có thể làm ảnh hưởng đến, bao gồm nhưng không giới hạn, các đối tác liên kết, các quy định để nhận được lợi ích dành cho Thành viên NWT, cấp độ quy đổi và các tiêu chí của chương trình khuyến mãi đặc biệt. Khi có bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung liên quan đến Chương trình, chúng tôi sẽ thông báo một cách công khai thông qua website và các phương tiện truyền thông của chúng tôi.

2.  ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

2.1. Chương trình Thành Viên NWT áp dụng cho tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên và là công dân Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài thường trú hoặc người có giấy phép lao động.

2.2. Mỗi thành viên sẽ được cấp một (1) mã thành viên. Thành viên có thể cập nhật, thay đổi thông tin cá nhân hoặc hủy tư cách thành viên của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản.

3. THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

3.1. Thông tin cá nhân của Thành viên được thu thập nhằm mục tiêu phân tích nhu cầu khách hàng, giữ mối quan hệ với Thành viên, tiến hành giao dịch mua bán, giao hàng, hoặc các hoạt động liên quan khác và cải thiện chất lượng dịch vụ. Cụ thể, chúng tôi thu thập thông tin khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau: (a) phân tích dữ liệu mua hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ Thành viên quan tâm (b) trả lời các câu hỏi của Thành viên

 4. QUY ĐỊNH

4.1. Mã thành viên được dùng để tích luỹ điểm thưởng khấu trừ số tiền tương ứng cho lần thanh toán tiếp theo, và dùng để nâng hạng Thành viên. Phiếu quà tặng dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được tích luỹ điểm thưởng.

4.2.Mỗi 10.000 đồng sẽ tích luỹ được 100 điểm. Khi tổng mức chi tiêu tương đương 1.000.000 Đồng Thành viên sẽ đạt 10.000 điểm thưởng tương đương 10.000 Đồng và có thể khấu trừ số tiền tương ứng vào hoá đơn mua hàng tiếp theo. Thời gian sử dụng của điểm thưởng sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 12 mỗi năm.

4.3. Quy trình tích điểm: Thành viên được ghi nhận điểm thưởng khi cung cấp số điện thoại đã đăng ký và Mã Thành Viên tại thời điểm mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi NWT.

  • Điểm thưởng chỉ được tích lũy khi Thành viên trình biên nhận mua hàng trong cùng ngày.

  • Điểm thưởng không được tính tích lũy cho biên nhận hoặc hóa đơn mua hàng trước khi đăng ký Thành viên thành công.

4.4. Thành viên có thể được yêu cầu trình hộ chiếu hoặc căn cước công dân theo quy định của một số chương trình cụ thể.

 

5. CÁC CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN

5.1. Có 4 cấp độ Thành viên: Chuẩn, Bạc, Vàng và Bạch Kim. Mỗi cấp độ thành viên sẽ có điểm thưởng, mức chiết khấu và quyền lợi khác nhau.

 

6. QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

6.1. Quyền lợi thành viên được mô tả như sau. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quyền lợi Thành Viên theo quy định pháp định hiện hành, và tại mỗi thời điểm thay đổi thành công, chúng tôi sẽ thông báo một cách công khai trên website và các phương tiện truyền thông của chúng tôi.

(*)Điểm thưởng quy đổi chỉ được dùng để khấu trừ số tiền tương ứng vào đơn hàng và sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.

chính sách thành viên nature rider

7. MEMBER RESPONSIBILITY

7.1. Member shall honestly provide accurate data and take responsibility for information provided to NWT;

7.2. Member shall preserve and protect Member’s account information;

7.3. Member is responsible to provide Membership Code or registered phone number correctly  for the purpose of accumulating bonus points. Bonus Points shall only be accumulated by Member if Member shops in accordance with terms and conditions of the Membership Program.

7.4. If it is necessary to clarify the membership of Member, we have the right to request, and Member agrees to provide us, one or all documents to identify the Member.

7.5. The Member is responsible for paying any taxes and for making all applicable disclosures to third parties regarding to his/her membership benefits, including the party who paid for the transaction from which Member earned the membership benefits. We will not be liable for any tax liability, duty or other charges incurred by any member in connection with the issuance of membership benefits or awards.

7.6. Membership benefits may not be sold, bartered or transferred (other than by us or our agents). Any attempted transfer, sale or barter by Member or on Member behalf will be void. We and/or our NWT Membership Program affiliates may refuse to honor or recognize any membership benefits which we conclude have been transferred, sold or bartered.

8. CANCELLATION OF MEMBERSHIP

8.1. Member is entitled to cancel the membership of such Member by sending a written request to us. At the time we confirm the membership is cancelled, Member hereby acknowledges and agrees that all bonus points accumulated up to the time Member makes his or her request to cancel the membership shall be deleted if Member does not redeem them as requested; or bonus points that are insufficient to be redeemed shall be deleted due to cancelation of membership.

8.2. We may cancel accumulated bonus point, suspend or terminate Member’s membership at any time with immediate effect, in our sole discretion, Member has (a) acted in a manner inconsistent with applicable laws or ordinances, (b) acted in a fraudulent or abusive manner, (c) breached any of these terms and conditions, (d) engaged in fraud or abuse concerning commission, award usage or membership card and benefits, or (e) failed to pay any bill when due (if any) and (f) other cases that will be updated by our notification. In this case, we will notify Member by written notification and email.

8.3. We also take appropriate legal action if any of the items listed above occurs. Nothing contained in these terms and conditions shall limit us in the exercise of any legal or equitable rights or remedies.

 

9. OUR CUSTOMER SUPPORT

9.1. Please contact us at email: customerservice@naturalworld.vn or call us at (84) 3 2720 4689

bottom of page